• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427

2017 - 2018 m. m. mokinių pasiekimai

Brandos egzaminai

  • 2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 15 mokinių. 15 (100%) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą;
  • Gautas 1 šimtukas iš anglų kalbos VBE;
  • Sėkmingiausiai išlaikyti anglų kalbos (vidurkis - 72,42), lietuvių kalbos (vidurkis - 43,1), geografijos (vidurkis - 40,33) valstybiniai brandos egzaminai.

Mokslas

  • 2017 - 2018 m. m. pirmūnai

Olimpiados ir konkursai

  • Informacija ruošiama