JIEZNO GIMNAZIJOS DARBO TARYBA:

Pirmininkė – Ramutė Bubnienė
Sekretorius – Vilius Žiūkas
Narys – Jonas Bubnys