• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427

JIEZNO GIMNAZIJOS DARBO TARYBA:

Pirmininkė – Ramutė Bubnienė
Sekretorius – Vilius Žiūkas
Narys – Jonas Bubnys