JIEZNO GIMNAZIJOS DARBO TARYBA

Pirmininkė – Laimutė Grigaliūnienė
Sekretorė – Laima Arbačiauskienė
Narys – Saulius Šimanskas