Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu(Žin.2000Nr.10-236;2005 Nr.139-5008) ir Vyriausybės nutarimu Nr.480 ( Žin.2003 Nr.38-1739; 2009 Nr.154-6976) patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašymu.

    Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

    Jiezno gimnazijos darbuotojų ,dirbančių pagal darbo sutartis,praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

(PDF, 383KB)