Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu(Žin.2000Nr.10-236;2005 Nr.139-5008) ir Vyriausybės nutarimu Nr.480 ( Žin.2003 Nr.38-1739; 2009 Nr.154-6976) patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašymu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

Jiezno gimnazijos darbuotojų ,dirbančių pagal darbo sutartis,praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigų pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
2016m2017m III ketv.2016m2017m III ketv.
Direktorius11neskelbiamaneskelbiama
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui1110751075
Mokytojai38,7534,26492502
Spec. Pedagogas11neskelbiamaneskelbiama
Socialinis pedagogas11719719
Logopedas11neskelbiamaneskelbiama
Psichologas11neskelbiamaneskelbiama
Bibliotekininkas11neskelbiamaneskelbiama
Mokytojos padėjėja10,5399neskelbiama
Priešmokyklinės grupės mokytoja0,611356neskelbiama
Prailgintos grupės auklėtoja1,251,35564574
Auklėtoja3,23,2644658
Auklėtojos padėjėja23380395
Meninio ugdymo pedagogas0,250,25144147
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui11neskelbiamaneskelbiama
Raštvedė1,51,25430neskelbiama
IT sistemų specialistas0,51213neskelbiama
Buhalterė1,51,75697747
Vairuotojas22459459
Valytoja5,55,5380380
Darbininkas2,52,5380380
Budėtoja1,251,25475475