eTwinning – tai Europos mokyklų bendruomenė, kuri suteikia nemokamą ir saugią platformą mokytojams, skirtą bendrauti, vystyti bendradarbiavimo projektus ir dalintis idėjomis visoje Europoje. Ši programa jau gyvuoja keturiolika metų.

   Prienų r. Jiezno gimnazijoje jau keletą metų chemijos ir biologijos mokytoja metodininkė Joalita Jurkevičienė dalyvauja eTwinning   programoje ir jau antrus metus iš eilės už sėkmingą ir profesionalų projektų įgyvendinimą pelno Gimnazijai Nacionalinį kokybės ženklelį.

   Įgyvendinti eTwinning projektai:

Gamtamokslinis projektas „GM – Go- Lab“ (2018–2019 metai)

   

   Parnerinės institucijos:

 • Utenos Dauniškio gimnazija;
 • Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

   Projekto tikslinė grupė: Gimnazijų III klasės mokiniai.

Jiezno gimnazijos komanda:

 1. Livija Bekešiūtė
 2. Živilė Bieliauskaitė
 3. Almantas Ginkus
 4. Ugnė Grušelionytė
 5. Aurimas Judkonis
 6. Bernadeta Klizaitė
 7. Edvinas Kuzma
 8. Emilija Rudytė
 9. Saulė Valatkevičiūtė

   

   Apie projektą

   Projektas skirtas gimnazijų III klasių mokiniams, besidomintiems gamtos mokslais. Utenos Dauniškio gimnazijos, Prienų r. Jiezno gimnazijos ir Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokiniai kūrė 4 integruotas fizikos, chemijos ir biologijos pamokas virtualioje Graasp aplinkoje graasp.eu. pagal gimnazijos III klasės išplėstinio kurso ilgalaikius fizikos, chemijos ir biologijos planus spalio-balandžio mėnesiais. Integruotų temų atrankai naudoti du kriterijai: aktualumą mokiniams ir praktinį pritaikymas. Bendravimas tarp partnerių sistemingai vyko Žurnale, video konferencijų (Adobe Connect) metu. Projekto medžiagai talpinti panaudota padlet sienelė bei edukacinė platforma Go–Lab ir aplinka Graasp.

   Projekto tikslai

 1. Pagilinti gamtamokslinį raštingumą ir sukurti aktualias pamokas mokiniui virtualioje Go-Lab platformoje: https://www.golabz.eu
 2. Parvesti mokytojams ir mokinimas mokymus, kaip dirbti ir mokytis virtualioje Go-Lab platformoje.

   Pasiektas rezultatas:

   Projektas atliepia Prienų r. Jiezno gimnazijos poreikį mokytis virtualioje aplinkoje. Projekte sumaniai integruota keletas mokomųjų dalykų. Sukurta inovatyvi metodinė medžiaga: fizikos, chemijos, biologijos 4 integruotos pamokos:

 1. „Vidaus degimo varikliai”
 2. „Niutono dėsniai ir plaukimas”
 3. „Gyvybės siurblys”
 4. „Energijos virsmai žmogaus organizme“

   Pamokos buvo pravestos savo mokyklose kartą per mėnesį ir 4 kartus dalyvauta virtualiose pamokose per „eTwininng LIVE tiesiogiai”.   Kiekvienai virtualiai pamokai mokiniai rengė pateiktis.  Šios pamokos – tai kitokio pobūdžio metodinė medžiaga, leidžianti moderniau ir kitu kampu pažvelgti į gamtos mokslų pamokas Jos mokiniams padėjo pagilinti žinias, taip pat mokiniai susipažino su eTwinning platforma. Metodine medžiaga gali naudotis gamtos mokslų mokytojai ir mokiniai.

   Pamokos patalpintos virtualioje Graasp aplinkoje www.graasp.eu ir ieškota sąsajų  su Go-Lab https://www.golabz.eu/ virtuliųjų bandymų ir  interaktyvių tyrimų aplinka. Go-Lab aplinkoje. Tai pirmasis eTwinning projektas Lietuvoje, kuriame fiksuojamas minėtų platformų panaudojimas. Projekto vertintojai akcentavo aukštą projekto kokybę, neabejotiną galimybę  savo integracija ir sudėtingumu pretenduoti į kitų fondų/programų nominacijas ir projekto vadovės Gimnazijoje Joalitos Jurkevičienės akivaizdų profesinį meistriškumą, dėkojo už eTwinning standartų kūrimą.