Metodinė mokymo priemonė ,, Fizikos formulės kitaip“

   Sukurta priemonė ,,Fizikos priemonės kitaip“ – ant kėdžių pagalvėlės su  parašytomis fizikos formulėmis galima taikyti kaip mokymo priemonę fizikos ir dailės pamokose, fizikos kabinete – vaizdinė ugdomoji priemonė, gali būti refleksinės  erdvės sudedamoji dalis, edukacinės  erdves dalis, galima organizuoti edukacinius mokomuosius žaidimus. Ši priemonė 2019 m. gegužės 10 d. dalyvavo respublikiniame  renginyje Metodų mugė „Žaidimų vaivorykštė“ mokymo priemonių ir jų aprašų  kūrimo konkurse ir užėmė II vietą.

    Taip pat ,,Fizikos formulės kitaip” 2021 m. balandžio 15 d. gavo  Prienų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko padėką už mokinių gamtamokslinės ir meninės raiškos kompetencijų ugdymą, atskleistą Prienų rajono pedagogų  metodinių darbų parodoje ,, Aš ir pokytis”.

    Ši priemonė ugdo mokinių gamtamokslinės  ir  meninės raiškos  kompetencijas. Fizikoje naudojama fizikinių formulių mokymui, pamokos  refleksijai, vertinimui, įsivertinimui, išmokimui stebėti,  refleksinės erdvės kūrimui, o dailėje – trafaretų pjaustymo ir spalvinių derinių  technikos įsisavinimui.

    Nuoroda į prizininkus

Mokytojos -V. Mekionytė ir A. Jusienė