Get Adobe Flash player

Lapkričio 2 d. Jiezno gimnazijos mokytojai rinkosi į seminarą "IKT įgūdžių tobulinimas". IKT kompetencija yra viena iš esminių kompetencijų, norint efektyvaus ir produktyvaus darbo bei rezultatų ugdymo procese. Tikslingas IKT integravimas į mokymo/si procesą, pamoką paverčia šiuolaikiškesne, įdomesne. Sumanus šiuolaikinių technologijų ir mokymo metodų naudojimas mokyme motyvuoja mokinius, skatina juos naudotis IKT siekiant mokymosi tikslų. Seminare mokytojai patobulino darbo, su pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (MSWord, PowerPoint), mokykloje įgūdžius, susipažino su internetiniu įrankiu Animoto, praplėtė žinias apie tinkamą IKT įrankių parinkimą, taikomųjų programų paiešką ir panaudojimą pamokų metu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Savukynienė

https://www.facebook.com/122535067805307/videos/1575767662482033/?hc_ref=ARQlFd53nLzXMAHYDHG__cOztCRyEd2cxZWjufPcO3IDSHV9Sybx7h34CgflHcb1uJU&

semi1semi2semi3

Nėra paveikslėlių