Get Adobe Flash player

Žemės ūkio ministerija ir Programos „LEADER“ žemdirbių mokymo metodinis centras įgyvendina šviečiamąją gyvulininkystės programą „Augink, rūpinkis, mylėk“, kurios tikslas skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Pateikusi paraišką, Jiezno gimnazija buvo atrinkta dalyvauti programoje. Atrinktos įstaigos aprūpinamos organizatorių lėšomis, mokomąją medžiaga, priemonėmis, vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo įstaigą ar studijų centrą. Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis ir senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu ir darbo šioje srityje galimybėmis.

2017 metų lapkričio 10 dieną mes, Jiezno gimnazijos septintos ir pirmos gimnazijos klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Vilmos Mekionytės ir mokytojos Nijolės Aleškevičienės, (atsakingų už minėtos programos įgyvendinimą, išvykome į Aleksandro Stulginskio universitetą, kur vienintelėje žemės ūkio aukštojoje mokykloje turėjome galimybę susipažinti su studijų programomis, ir net turėjome galimybę sužinoti „kas aš esu“ ir pasirinkti studijavimo kryptį šiame universitete. Pirmiausia atvykome į ASU gyvulininkystės produktų kokybės nustatymo laboratoriją. Šioje laboratorijoje, galėjome susipažinti su moderniausia visoje Lietuvoje laboratorine įranga. Šioje laboratorijoje ūkininkai ir ne tik gali atvežti savo auginamų galvijų mėsos pavyzdžius, o mokslininkai atliks savo darbą, t. y ją nuosekliai ištirs. Mėginiai imami po kokį vieną arba šimtą gramų . Mėginiai , mažais kiekiais , užtikrina tyrimų patikimumą. Galiausiai ėjome į šalia esančią konferencijų salę, kurioje buvome supažindinti su naminių gyvūnų rūšimis ir veislėmis, pačiais gyvūnais ir su Lietuvoje nykstančiomis naminių gyvūnų rūšimis. Toliau lankėmės, ASU studentų paskaitų auditorijoje, kurioje kaip tikri studentai, klausėmės istorijos apie pačią universiteto istoriją ir susipažinome su studijų programomis, kurias gali studijuoti studentai, įstoję į šį universitetą. Mus su šia informacija supažindino studentė Emilija Žikaitė. Toliau patraukėme į ASU inžinerijos skyrių, kuriame susipažinome su sunkiąją žemės ūkio technika, jos varikliais. Įdomiausia buvo ten, mums berniukams. Po to ėjome į išmaniosios gyvulininkystės skyrių, kuriame yra moderniausias Lietuvoje melžimo įrangos modelis. Čia studentai stengiasi palengvinti rūpesčius Lietuvos ūkininkams, kurie yra susiję su technika . Po to lankėmės ASU muziejuje, kuriame sukaupti visi šio universiteto vertingiausi eksponatai. Vienas jų matė ASU susikūrimą, pirmojoje akademijoje Dotnuvoje.

Tai reta spinta, menanti XX a. pradžia t .y universiteto gimimo istoriją. Visa tai, ką sugebėjo išsaugoti universiteto darbuotojai, pirmojo pasaulinio karo metu iki mūsų dienų. Tai vienintelis daiktas, iš viso universiteto. Nieko daugiau nebuvo išgelbėta, kadangi manoma, kad universitetas po sprogimo sudegė. Eksponatai čia buvo ne mažiau įdomūs .Po to lankėmės, ASU žuvininkystės skyriuje, kuriame laikomos šios žuvys: arktinė palija, šamai, karpiai, eršketai, upėtakiai, lašišos. Čia tos žuvys veisiamos, dauginamos, auginamos, o po šio proceso paleidžiamos į Lietuvos upes. Taip padaromas, geras darbas gamtai. Aišku kaip ir be būtų keista, dalį žuvies suvalgo universiteto studentai ir dėstytojai. Toks gamtos dėsnis !

Tad nuoširdžiai dėkojame už galimybę dalyvauti įdomioje ir prasmingoje programoje ŽŪM ir mūsų mokytojoms, kuratorėms, ASU už malonų priėmimą ir draugišką atmosferą kelionės po universitetą metu. Manau kelionė buvo tikrai naudinga ir nenuobodi. Nors oras nedžiugino, bet grįžom namo tikrai patenkinti ir svajodami apie kitas šios programos veiklas mūsų gimnazijoje.

     Jiezno gimnazijos I klasės mokinys Mantas Kalinkevičius

k1-t

k7

k15

Nėra paveikslėlių