Get Adobe Flash player

 Prienų r. Jiezno gimnazija

MOKYTOJAI

 2017-2018 m. m.

Nr.

Vardas Pavardė

Dėstomas dalykas, klasė

Pareigybė

Išsilavinimas

1.

Danutė Acuvienė

Pradinių klasių mokytoja

4 kl.

Vyr. mokytoja

ŠPI aukštasis

2.

Irma Aleksienė

Teatras, neformalusis ugdymas 

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

3.

Nijolė Aleškevičienė

Istorija,   

neformalusis ugdymas

7 kl.

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

4.

Laima Arbačiauskienė

Informacinės technologijos, matematika  

III kl.

Mokytoja metodininkė

Vyr. mokytojas

KTU auštasis

5.

Janina Bartusevičienė

Anglų k.  

Mokytoja metodininkė

VPI, ŠPI, VU aukštasis

6.

Neringa Bisikirskienė

Technologijos


Vyr. mokytoja

VPU aukštasis

7.

Ramutė Bubnienė

Pradinių klasių mokytoja

 2 kl.

Mokytoja metodininkė

ŠPI aukštasis

8.

Nijolė Černevičiūtė

Rusų k.

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

9.

Birutė Dičkuvienė

Lietuvių k. 

 5 kl.

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

10.

Sonata Dūdienė

Matematika, ekonomika ir verslumas

Vyr. mokytoja

VPI

 11.

 Žaneta Garkauskienė Anglų k.  Mokytoja VPU 

12.

Laimutė Grigaliūnienė

Geografija,

kūno kultūra,

neformalusis ugdymas

Metodininkė

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

 13.

Joalita Jurkevičienė

Chemija,

biologija,

gamta ir žmogus,

neformalusis ugdymas

Mokytoja metodininkė


VPI aukštasis

14.

Audronė Jusienė

Dailė 


Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

15.

Roma Kandrotienė

Pradinių klasių mokytoja

3 kl.

Neformalusis ugdymas 

Mokytoja metodininkė

ŠPI aukštasis

16.

Nerijus Kisielius

Technologijos,

neformalusis ugdymas

Mokytojas

VDA

VPU

17.

Daiva Krūvelienė

Matematika    

IV kl.

Vyr. Mokytoja

VPI aukštasis

18.

Nijolė Kuliešienė

Lietuvių k.,

neformalusis ugdymas

 8 kl.

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

29.

Alvyra Lisauskienė

Etika


Vyr. Mokytoja

VPI aukštasis

20.

Algimantas Matonis

Biologija

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

21.

Vilma Mekionytė

Fizika,

gamta ir žmogus

I kl.

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

22.

Saulius Šimanskas

Kūno kultūra,

neformalusis ugdymas

Mokytojas metodininkas

VPI aukštasis

23.

Ingrida Saulevičienė

Lietuvių k., neformalusis ugdymas

Mokytoja

VDU aukštasis

24.

Irena Skulščienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

LŽŪA aukštasis

25.

Romas Stabingis

Technologijos

Vyr. mokytojas

VPI aukštasis

26.

Jolita Stačiokaitė

Anglų k.

Vyr. mokytoja

VU aukštasis

27.

Aldona Stankevičienė

Muzika

Vyr. mokytoja

VPU aukštasis

28.

Genovaitė Strazdaitė

Rusų k. 

Vyr. mokytoja

ŠPI aukštasis

29.

Aldona Talačkienė

Prancūzų k.


Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

30.

Živilė Valatkienė

Pradinių klasių mokytoja 4 kl.

Neformalusis ugdymas

Vyr. mokytoja

ŠPI aukštasis

31.

Povilas Veteris

Istorija, pilietiškumo pagrindai


Vyr. mokytoja,

VU aukštasis

32.

Sigitas Žalys

Istorija, pilietiškumo pagrindai,

neformalusis ugdymas

 6 kl.

Vyr. mokytojas

VPI aukštasis

 33.

Zita Zencevičienė

Lietuvių k.  

 

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

34. 

Vilius Žiūkas

Matematika, ekonomika ir verslumas

 II kl.

Vyr. mokytojas

VPI aukštasis

 

 

Nėra paveikslėlių