Get Adobe Flash player

 Prienų r. Jiezno gimnazija

MOKYTOJAI

 2016-2017 m. m.

Nr.

Vardas Pavardė

Dėstomas dalykas, klasė

Pareigybė

Išsilavinimas

1.

Danutė Acuvienė

Pradinių klasių mokytoja

3 kl.

Vyr. mokytoja

ŠPI aukštasis

2.

Irma Aleksienė

Neformalusis ugdymas 

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

3.

Nijolė Aleškevičienė

Istorija,   

Neformalusis ugdymas

6 kl.

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

4.

Laima Arbačiauskienė

Informacinės technologijos, Matematika  

2bg kl.

Mokytoja metodininkė

Vyr. mokytojas

KTU auštasis

5.

Jurgita Barkauskienė

Anglų k.

Vyr. mokytoja


6.

Janina Bartusevičienė

Anglų k.  

Mokytoja metodininkė

VPI, ŠPI, VU aukštasis

7.

Neringa Bisikirskienė

Technologijos

2ag kl.

Vyr. mokytoja

VPU aukštasis

8.

Ramutė Bubnienė

Pradinių klasių mokytoja

 1 kl.

Mokytoja metodininkė

ŠPI aukštasis

9.

Nijolė Černevičiūtė

Rusų k.

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

10.

Birutė Dičkuvienė

Lietuvių k. 

 4g kl.

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

11.

Sonata Dūdienė

Matematika

Vyr. mokytoja

VPI

 12.

 Žaneta Garkauskienė Anglų k.  Mokytoja VPU 

13.

Laimutė Grigaliūnienė

Geografija

Kūno kultūra 

Neformalusis ugdymas

Metodininkė

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

 14.

Joalita Jurkevičienė

Chemija

Biologija

Gamta ir žmogus

Neformalusis ugdymas

Mokytoja metodininkė


VPI aukštasis

15.

Audronė Jusienė

Dailė    

Neformalusis ugdymas

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

16.

Roma Kandrotienė

Pradinių klasių mokytoja 2 kl.

Neformalusis ugdymas 

Mokytoja metodininkė

ŠPI aukštasis

17.

Nerijus Kisielius

Technologijos

Neformalusis ugdymas

Mokytojas

VDA

VPU

18.

Daiva Krūvelienė

Matematika    

3g kl.

Vyr. Mokytoja

VPI aukštasis

19.

Nijolė Kuliešienė

Lietuvių k. 

Neformalusis ugdymas

 7 kl.

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

20.

Alvyra Lisauskienė

Etika

Rusų k.

Vyr. Mokytoja

VPI aukštasis

21.

Algimantas Matonis

Biologija

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

23.

Vilma Mekionytė

Fizika

Gamta ir žmogus

8 kl.

Mokytoja metodininkė

VPI aukštasis

24.

Saulius Šimanskas

Kūno kultūra

Neformalusis ugdymas

Mokytojas metodininkas

VPI aukštasis

25.

Ingrida Saulevičienė

Lietuvių k.

Neformalusis ugdymas

Mokytoja

VDU aukštasis

26.

Irena Skulščienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

LŽŪA aukštasis

27.

Romas Stabingis

Technologijos

Vyr. mokytojas

VPI aukštasis

28.

Jolita Stačiokaitė

Anglų k.

Vyr. mokytoja

VU aukštasis

29.

Aldona Stankevičienė

Muzika

Vyr. mokytoja

VPU aukštasis

30.

Genovaitė Strazdaitė

Rusų k. 

Vyr. mokytoja

ŠPI aukštasis

31.

Aldona Talačkienė

Prancūzų k.

Neformalusis ugdymas

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

32.

Živilė Valatkienė

Pradinių klasių mokytojas

Neformalusis ugdymas

4 kl.

Vyr. mokytoja

ŠPI aukštasis

33.

Povilas Veteris

Istorija, pilietiškumo pagrindai


Vyr. mokytoja,

VU aukštasis

34.

Sigitas Žalys

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Neformalusis ugdymas

 5 kl.

Vyr. mokytojas

VPI aukštasis

 35.

Zita Zencevičienė

Lietuvių k.  

 

Vyr. mokytoja

VPI aukštasis

36. 

Vilius Žiūkas

Matematika, Ekonomika

 1g kl.

Vyr. mokytojas

VPI aukštasis

 

 

Nėra paveikslėlių