Get Adobe Flash player

2016 m.

2016 m. Metinis finansų rinkinys

2016 m. Aiškinamasis raštas

2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketv. Aiškinamasis raštas

2016 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketv. Aiškinamasis raštas

2016 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketv.Finansinės būklės ataskaita

2016 m. Aiškinamasis raštas

2015 m.

2015 m. metinis finansų rinkinys

2015 m. aiškinamasis raštas

2015m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

2014m.

2014m. metinis finansų rinkinys

2014m. aiškinamasis raštas

2014m. III ketv. Veiklos rezultatų atskaita

2014m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014m . III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2014m. III ketv. Aiškinamasis raštas

2014m. II ketv. Veiklos rezultatų atskaita

2014m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014m . II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2014m. II ketv. Aiškinamasis raštas

2014m. I ketv. Veiklos rezultatų atskaita

2014m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014m . I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2014m. I ketv. Aiškinamasis raštas

Darbo užmokestis

2013m.

2013m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2013m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. III ketv. Veiklos rezultatų atskaita

2013m . III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2013m. III ketv. Aiškinamasis raštas

2013 m. II ketv. Veiklos rezultatų atskaita

2013m . II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2013m. II ketv. Aiškinamasis raštas

Darbo užmokestis

2013m I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2013m I ketv. Aiškinamasis raštas

2013m I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2012m.

Aiškinamasis raštas

2012m. Veiklos rezultatų ataskaita

2012m. Pinigų srautų ataskaita

2012m. Grynojo turto pokyčio ataskaita

2012m. Finansinės būklės ataskaita

2014m. I ketv. Veiklos rezultatų atskaita

2014m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014m . I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2014m. I ketv. Aiškinamasis raštas

Nėra paveikslėlių