Get Adobe Flash player
 • 1793 m. Jiezne veikė pradinė mokykla
 • 1812-1829 m. miestelio gyventojai buvo praradę galimybę mokyti savo vaikus.
 • 1861 m. mokykla perkelta iš lūšnos į konfiskuotą karčemą.
 • 1898-1899 m. pastatyta dviklasė mokykla.
 • 1927 m. mokykloje veikia 4 skyriai, mokosi 10 mokinių.
 • 1930 m. mokykla perkeliama į Kvintos mūro patalpas.
 • 1938m. Jiezno valsčiaus pradinė mokykla perorganizuojama į progimnaziją.
 • 1944 m. progimnazija tampa vidurine mokykla, vadovaujama direktoriaus P.Liso.
 • 1954-1969 m. mokyklai vadovauja Ada Bičkauskienė. Mokosi apie 700 mokinių (iš viso 21 klasė). Dirbama dviem pamainom trijuose, keturiuose pastatuose.
 • 1955 m. mokykloje pradeda dirbti nauja kūrybingų mokytojų karta: Petras Jančiauskas, Vytautas Volungevičius, Romas Kapcevičius, Agnė Mackevičienė, Eugenija Rimšienė, Teklė Domarkaitė-Džervienė, Stasė ir Jonas Vaitkevičiai, Danutė Valevičiūtė.
 • 1960 m. sausio 23 dieną Jiezne atidaroma nauja 920 vietų mokykla.
 • 1963 m. Švietimo ministerija Jiezno vidurinei mokyklai suteikia pavyzdinės mokyklos vardą: semtis patirties čia vyksta svečiai iš įvairių respublikos mokyklų. Mokykla garsėja sporto, literatų, fotografijos, chemijos, turistų būreliais, interklubu, tautinių šokių, muzikiniais kolektyvais.
 • 1959-1975 m. veikia mokytojų liaudies teatras.
 • 1970-1990 m. mokyklos vairą laiko direktorius Justinas Kaminskas.
 • 1991-2001 m. mokyklos direktorius - Augustinas Skudra.
 • 2001-2005 m. mokyklai vadovauja Rimvydas Zailskas.
 • Nuo 2005 m. Jiezno gimnazijai priklauso ikimokyklininis ugdymo skyrius.
 • 2006 m. kovo 9 d. vidurinė mokykla tampa gimnazija.
 • Nuo 2006 m. vasario iki 2009 m. balandžio mėn. mokyklos vadovas – Jonas Aleškevičius.
 • Nuo 2007 m. rugpjūčio iki 2009 m. rugpjūčio gimnazijai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Bajorienė ir laikinai paskirtas direktorius Vilius Žiūkas.
 • Nuo 2009 m. rugpjūčio iki 2012 m. kovo gimnazijos direktorė - Dalia Bredelienė.
 • Nuo 2012 m. birželio 25 d. iki 2014 gruodžio mėnesio gimnazijai vadovauja Povilas Veteris.
 • Nuo 2014 m. gruodžio iki 2015 m. rugpjūčio mėnesio Jiezno gimnazijos direktoriaus pareigas eina Ramutė Bubnienė.
 • Nuo 2015 m. rugpjūčio 4 d. Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė.

 

Nėra paveikslėlių