Get Adobe Flash player

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos Metodinė Taryba

     2016 - 2017 m. m

  1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė - Metodinės tarybos pirmininkė, fizikos mokytoja metodininkė  Vilma Mekionytė.
  2. Užsienio kalbų metodinė grupė - Metodinės tarybos sekretorė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja  Genovaitė Strazdaitė.
  3. Lietuvių kalbos metodinė grupė -  lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė Nijolė Kuliešienė.
  4. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių metodinė grupė -  vyresnioji pradinių klasių  mokytoja Živilė Valatkienė.
  5. Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinė grupė -vyresnysis istorijos  mokytojas  Povilas Veteris.
  6. Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupė - vyresniojo muzikos mokytoja Aldona Stankevičienė.
  7. Klasių vadovų metodinė grupė - gimnazijos IIb klasės vadovė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė Laima Arbačiauskienė.
  8. Ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė - vyresnioji auklėtoja  Laimutė Daunorienė.
Nėra paveikslėlių