Get Adobe Flash player

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos Metodinė Taryba

     2017 - 2018 m. m.

  1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė - Metodinės tarybos pirmininkė, fizikos mokytoja metodininkė  Vilma Mekionytė.
  2. Užsienio kalbų metodinė grupė - Metodinės tarybos sekretorė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja  Genovaitė Strazdaitė.
  3. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė -  lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė Nijolė Kuliešienė.
  4. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių metodinė grupė -  vyresnioji pradinių klasių  mokytoja Živilė Valatkienė.
  5. Socialinių mokslų metodinė grupė -vyresnysis istorijos  mokytojas  Povilas Veteris.
  6. Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinė grupė - vyresnioji muzikos mokytoja Aldona Stankevičienė.
  7. Klasių vadovų metodinė grupė - gimnazijos III klasės auklėtoja,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė Laima Arbačiauskienė.
  8. Ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė - vyresnioji auklėtoja  Laimutė Daunorienė.

Su Jiezno gimnazijos metodinės tarybos 2017-2018 m.m. planu galite susipažinti čia.

Nėra paveikslėlių