Get Adobe Flash player

Logopedė  Ramunė Plentienė

Logopedė teikia pagalbą mokiniams , turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedė:

  • išsiaiškina mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
  • parenka palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus;
  • dirba individualiai ir grupėmis su kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais;
  • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
  • konsultuoja tėvus ir mokytojus.
Nėra paveikslėlių