Get Adobe Flash player

Logopedas  Salomėja Janulevičienė

Darbo laikas: I -  11.10-14.35

                    II - 9.30-14.35

                   III - 10.50 - 14.35

                   IV - 10.10 -10.35; 12.00-14.30

                   V - 11.10-14.30

Specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams, turintiems specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, judesio ir padėties, lėtinių, somatinių ir neurologinių, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų.

Logopedas teikia pagalbą mokiniams , turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedas :

  • išsiaiškina mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos      sutrikimus;
  • parenka palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir      būdus;
  • dirba individualiai ir grupėmis su kalbos ir komunikacijos      sutrikimų turinčiais vaikais;
  • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
  • konsultuoja tėvus ir mokytojus.
Nėra paveikslėlių