Get Adobe Flash player

Mokytojo padėjėja Irena Skulščienė 

Mokytojo padėjėjas - padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.  

Padėjėjos dirba:

  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių      ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti      mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina      jas atliekant.

 

Nėra paveikslėlių