Get Adobe Flash player

Mokytojo padėjėjos

Rasa Valatkaitė ir Irena Skulščienė 

Mokytojo padėjėjas - padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.  

Padėjėjos dirba:

  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių      ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti      mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina      jas atliekant.

Darbo laikas

Pirmadienis

7.45 – 11.45       11.45 - 15.45  

Antradienis

7.45 – 11.45       11.45 - 15.45 

Trečiadienis

7.45 – 11.45       11.45 - 15.45 

Ketvirtadienis

7.45 – 11.45       11.45 - 15.45 

Penktadienis

7.45 – 11.45       11.45 - 15.45 

 

Nėra paveikslėlių