Get Adobe Flash player

Psichologė  Evelina Tiščenkienė 

Psichologo funkcijos:

  • Įvertina mokinių galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
  • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais,  numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko Gerovės komisijoje.
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms problemoms spręsti.
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
  • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Nėra paveikslėlių