Get Adobe Flash player

Socialinis pedagogas

Tikslas - įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Uždaviniai:     

 • individualus ir grupinis socialinės pagalbos teikimas, prevencinis darbas;
 • mokinių netinkamo darbo priežasčių išaiškinimas, korekcija;
 • šeimų, turinčių socialinių problemų konsultavimas;
 • socialinis darbas sus SUP turinčiais mokiniais;
 • konsultacijos mokytojams atskirų mokinių, jų grupių (klasių), bendruomenės įtakos mokyklai ir kitais klausimais;
 • bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • dalyvavimas projektinėje bei tiriamojoje veikloje.

Pagrindinės socialinio pedagogo darbo kryptys:

 • - Individualus darbas su mokiniais.

- Darbas su mokinio šeima.

- Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas.

- Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.

- Prevencinės veiklos organizavimas.

 Socialinės pedagogės Rasa Valatkaitė, Dalia Mazuronienė

Rasa Valatkaitė

Dalia Mazuronienė

Pirmadienis

8.30-10.30

11.30-12.00

7.00-8.00

12.30-15.30

Antradienis

8.00-10.30

7.00-8.00

Trečiadienis

8.00-10.30

7.00-8.00

12.30-15.30

Ketvirtadienis

8.00-10.30

7.00-8.00

Penktadienis

8.00-11.00

7.00-8.00

12.30-14.30

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir      kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais      vaikams kylančiais sunkumais, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo,      užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką,      suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą,      geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises      ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę      pagalbą.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, įstaigos      administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant      efektyvių pagalbos būdų.

Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, lanko vaikus jų namuose.


 

Nėra paveikslėlių