Get Adobe Flash player

                          

Specialiosios pedagogės:

Jolanta Savukynienė,

Ramunė Plentienė

Specialiojo pedagogo funkcijos: 

1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ir pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

2. Vesti individualias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 8 mokiniai) specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams padedama įsisavinti ugdymo turinį ir lavinamos jų sutrikusios funkcijos, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, mokymosi ypatumus.

3. Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą.

4. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 El. paštas    Jolantos -  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                   Ramunės - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:

       Jolantos Savukynienės                          Ramunės Plentienės

Nėra paveikslėlių