Get Adobe Flash player

Sveikatos specialistė organizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje

Sveikatos specialistės veiklos turinys:

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams,      jų tėvams teikimas.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais      teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos stenduose, renginiuose      viktorinose ir pan.
  • Mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas      juos įgyvendinant.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos      įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą      bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo      grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose      teikimas kūno kultūros mokytojams.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius      patikrinimus kaupimas ir informacijos apibendrinimas.
  • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako,      narkotikų vartojimo ir kt. ) paplitimo nustatymas.
  • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

 

Nėra paveikslėlių