Get Adobe Flash player

ABITURIENTUI

2014 - 2015 m. m.

2015 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

 

DĖL 2015 METŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

Brandos egzaminų programos

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programa

Biologijos brandos egzamino programa

Chemijos brandos egzamino programa

Fizikos brandos egzamino programa

Matematikos brandos egzamino programa

Istorijos brandos egzamino programa

Geografijos brandos egzamino programa

Informacinių technologijų brandos egzamino programa

Technologijų brandos egzamino programa

Įskaitos

2015 metų kalbų įskaitų nuostatai

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programa

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programos 2 priedas

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programos 3 priedas

2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo instrukcija

2015 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos vykdymo instrukcija

2016 m. užsienio kalbos egzaminas

2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis brandos egzaminas bus organizuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-390 patvirtintą programą. Siūlome susipažinti su šia programa, kalbėjimo dalies  vykdymo instrukcijos projektu, mokomąja medžiaga, iliustruojančia kiekvienos kalbos kalbėjimo dalies mokinių pasiekimus ir mokytojų, dalyvaujančių kalbėjimo dalyje, taisyklėmis:
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programa
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos priedas
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcijos projektas

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=7RYzoe1moXk
Vaizdo įrašo Nr. 1 aprašas
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=Kik6Zt_1u-I
Vaizdo įrašo Nr. 2 aprašas

Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=EgpCNcbSIE0
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=10tNRh5s0is
Vaizdo įrašų aprašas

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=NJET7OM6Gfc
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=o69Ob2sMci0
Vaizdo įrašų aprašas

Užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=swjHSlPq5_k 
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=DI54OlUu674 
Vaizdo įrašų aprašas

Pokalbį palaikančio mokytojo ir vertinančio mokytojo vaidmuo kalbėjimo dalies metu


 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vytauto didžiojo universitetas“Informacija abiturientams!

Informuojame Jus, kad Vytauto Didžiojo universitetas iki šių metų gegužės 10 dienos kviečia 12 klasės moksleivius dalyvauti išankstiniame priėmime į Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro ir vientisąsias studijas. Išankstinio priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti įvalstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse priėmimo komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Užpildyti nustatytos formos prašymą interneto svetainėjehttp://priemimas.vdu.lt, jame nurodant nuo vieno iki trijų pageidavimų;
  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • 11-12 klasių metinių pažymių išrašą apie turimus pažymius (3 semestrų).
  • papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje.

Visa detali informacija apie išankstinį priėmimą ir metinių pažymių išrašo forma pateikti universiteto interneto svetainėje.


Nėra paveikslėlių