• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427
Menu

Prienų r. Jiezno gimnazija 2017-2018 m.m. Klasių auklėtojai

Klasė Klasės auklėtojo vardas, pavardė Kabinetas El.paštas
1 Živilė Valatkienė 14 zivile.valatkiene@gmail.com 
2 Ramutė Bubnienė   15 r.bubnine@gmail.com 
3 Roma Kandrotienė  13 roma.kondratiene@gmail.com
4 Danutė Acuvienė  16 dacuviene@gmail.com
5 Birutė Dičkuvienė 29 dickuviene@nkm.lt
6 Sigitas Žalys     25      zalys.sigitas@gmail.com
7 Nijolė  Aleškevičienė 52 nijole60@yahoo.com
8  Nijolė Kuliešienė 37 nijole.kuliesiene@gmail.com
I Vilma Mekionytė 43 vilma.mekionyte@gmail.com
II Vilius Žiūkas 7 vilziuk@gmail.com
III Laima Arbačiauskienė 30 alaima@inbox.lt 
IV Daiva Krūvelienė 51 d.kruveliene@gmail.com