Prienų r. Jiezno gimnazija 2021-2022 m.m. Klasių auklėtojai

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė

Kabinetas

El. paštas

1

Živilė Valatkienė

14

zivile.valatkiene@jieznogimnazija.lt

2

Ramutė Bubnienė

15

ramute.bubniene@jieznogimnazija.lt

3

Roma Kandrotienė

13

roma.kandrotiene@jieznogimnazija.lt

4

Danutė Acuvienė

16

danute.acuviene@jieznogimnazija.lt

5

Vilma Mekionytė

43

vilma.mekionyte@jieznogimnazija.lt

6

Vilius Žiūkas

7

vilius.ziukas@jieznogimnazija.lt

7

Laima Arbačiauskienė

30

laima.arbaciauskiene@jieznogimnazija.lt

8

Daiva Krūvelienė

51

daiva.kruveliene@jieznogimnazija.lt

Ig

Audronė Jusienė

53

audrone.jusiene@jieznogimnazija.lt

IIg

Sigitas Žalys

25

sigitas.zalys@jieznogimnazija.lt

IIIg

Nijolė Aleškevičienė

52

nijole.aleskeviciene@jieznogimnazija.lt

IVg

Nijolė Kuliešienė

37

nijole.kuliesiene@jieznogimnazija.lt