Prienų r. Jiezno gimnazija 2022-2023 m.m. Klasių auklėtojai

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė

Kabinetas

El. paštas

1

Danutė Acuvienė

16

danute.acuviene@jieznogimnazija.lt

2

Živilė Valatkienė

14

zivile.valatkiene@jieznogimnazija.lt

3

Ramutė Bubnienė

15

ramute.bubniene@jieznogimnazija.lt

4

Roma Kandrotienė

13

roma.kandrotiene@jieznogimnazija.lt

5

Nijolė Kuliešienė

37

nijole.kuliesiene@jieznogimnazija.lt

6

Vilma Mekionytė

43

vilma.mekionyte@jieznogimnazija.lt

7

Vilius Žiūkas

7

vilius.ziukas@jieznogimnazija.lt

8

Laima Arbačiauskienė

30

laima.arbaciauskiene@jieznogimnazija.lt

Ig

Daiva Krūvelienė

51

daiva.kruveliene@jieznogimnazija.lt

IIg

Audronė Jusienė

53

audrone.jusiene@jieznogimnazija.lt

IIIg

Sigitas Žalys

25

sigitas.zalys@jieznogimnazija.lt

IVg

Nijolė Aleškevičienė

52

nijole.aleskeviciene@jieznogimnazija.lt