• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427

Korupcijos prevencija

INFORMACIJA APIE PASTEBĖTUS KORUPCIJOS ATVEJUS PRIENŲ R.  JIEZNO GIMNAZIJOJE PATEIKIAMA:

– tiesiogiai atvykus į gimnaziją ir pateikiant rašytinį pranešimą (Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r., raštinėje);
– atsiuntus pranešimą paštu, adresu Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r.;
– elektroniniu paštu mokykla@jieznas.prienai.lm.lt;
– telefonu (8 319) 57118

NUORODOS: