Paroda ,,Kvantinė fizika mene''

   2021 metais pasaulio kvantinių technologijų ekspertai pagal Planko konstantos vertę (~4.14) balandžio 14 dieną pasirinko Pasaulinės kvantinės dienos švente. Ir šiemet šią dieną įvairiais renginiais paminėjo 65 šalys, tarp jų ir Lietuva.

    Pasaulinės kvantinės dienos minėjimu siekiama supažindinti su kvantinio mokslo pasiekimais ir jų naudojimu technologijųsrityje. Ta proga Lietuvoje buvo suplanuotas kvantinei fizikai populiarinti skirtų renginių ciklas: surengtos edukacinės paskaitos, specialios televizijos ir radijo laidos, mokslininkų vizitai į įvairius Lietuvos miestus, mokslo bei meno konkursas.

    Jiezno gimnazijos mokiniai irgi dalyvavo šventėje: išklausė paskaitą apie kvantinę fiziką, o Indra Jančauskaitė, II gimnazijos klasės mokinė, paskatinta fiziko smokytojos Vilmos Mekionytės ir padrąsinta dailės mokytojos Audronė Jusienės,dalyvavo meno konkurse.

    Piešinys,,Albertas Enšteinas” buvo eksponuojamas parodoje ,, Kvantinė fizika mene “. Iš 200 darbų, kurie dalyvavo kvantinio meno konkurse, į parodą buvo atrinkta tik 50!

    Gegužės 20 d. Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) vyko meninių darbų parodos, skirtos Pasaulinei kvantinei dienai, iškilmingas atidarymas. Indra dalyvavo parodos atidarymo renginyje ir sulaukė daug dėmesio bei pagyrų iš Maženos Macoit- Sinkevičienės,Pasaulinės kvantinės dienos LT ambasadorės bei televizijos laidos ,, Mokslo riuba” vedėjos. Ambasadorė jaunajai kūrėjai įteikė padėką už puikų meninį darbą bei atminimo dovanas. Indros darbas pelnė ir daug renginio dalyvių simpatijų.

    Šių metų Pasaulinė kvantinė diena buvo įsimintina Jiezno gimnazijai ir labai sėkminga Indrai Jančauskaitei, kuri kvantinei fizikai suteikė netradicinę ir įtraukiančią formą.

Fizikos mokytoja-metodininkė Vilma Mekionytė

   Nuoroda į straipnį