• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427
Menu

Ramunė Plentienė

LOGOPEDAS
Mob. Nr. 8 618 18014

Logopedas teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo veikla:

  • išsiaiškina mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
  • parenka palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus;
  • dirba individualiai ir grupėmis su kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais;
  • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
  • konsultuoja tėvus ir mokytojus.

Darbo laikas:

Pirmadienis11.10 – 14.35
Antradienis9.30 – 14.35
Trečiadienis10.50 – 14.35
Ketvirtadienis10.10 – 14.30
Penktadienis11.10 – 14.30