Ramunė Plentienė

LOGOPEDAS
Mob. Nr. 8 618 18014

Logopedas teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo veikla:
  • išsiaiškina mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;
  • parenka palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus;
  • dirba individualiai ir grupėmis su kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais;
  • dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
  • konsultuoja tėvus ir mokytojus.
Darbo laikas:
Pirmadienis
Antradienis
13.30 – 17.30
Trečiadienis
8.00 – 18.00
Ketvirtadienis
8.00 – 18.00
Penktadienis
Pietauju:
13.00 – 13.30