Irena Skulščienė

MOKYTOJO PADĖJĖJAS
Mob. Nr. +370 647 12654
El paštas: irena.skulsciene@jieznogimnazija.lt

Pirmadienis10:00 – 11:00
Antradienis7:30 – 8:00 / 9:00 – 10:30 / 13:00 – 14:00
Trečiadienis8:00 – 12:00
Ketvirtadienis 
Penktadienis8:00 – 9:00 / 11:00 – 12:00
  

Mokytojo padėjėjas – padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.

Padejėjas dirba:

  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.