Irena Skulščienė

MOKYTOJO PADĖJĖJAS
Mob. Nr. 8 647 12654
El paštas: irena.skulsciene@jieznogimnazija.lt

Pirmadienis7:00 – 8:00
Antradienis7:00 – 8:00 / 8:55 – 9:55
Trečiadienis7:00 – 12:45
Ketvirtadienis 
Penktadienis7:00 – 12:00
Pietauju10:00 10:45

Mokytojo padėjėjas – padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.

Padejėjas dirba:

  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.