Irena Skulščienė

MOKYTOJO PADĖJĖJAS
Mob. Nr. 8 647 12654

Mokytojo padėjėjas – padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje. Padejėjas dirba:
  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
Darbo laikas:
Pirmadienis
7.00 – 8.00
Antradienis
7.00 – 8.00 / 8.55 – 9.55
Trečiadienis
7.00 – 12.45
Ketvirtadienis
Penktadienis
7.00 – 12.00
Pietauju:
10.00 – 10.45