• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427
Menu

Irena Skulščienė

MOKYTOJO PADĖJĖJAS
Mob. Nr. 8 647 12654

Mokytojo padėjėjas – padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.

Padejėjas dirba:

  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.

Darbo laikas:

Pirmadienis7:45 – 15:45
Antradienis7:45 – 15:45
Trečiadienis7:45 – 15:45
Ketvirtadienis7:45 – 15:45
Penktadienis7:45 – 15:45