Apie mus

  Jiezno mokyklos įkurta dar 1793 m. 2006 m. kovo 9 d. vidurinė mokykla tampa gimnazija.
Šiuo metu čia mokosi 225 mokiniai bei 48 ikimokyklinio amžiaus vaikai, dirba 40 pedagoginių darbuotojų, o jiems visiems nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio diriguoja direktorė Neringa Zujienė.

Vertybės

– Asmeninė ūgtis;
– Bendravimas ir bendradarbiavimas;
– Tolerancija;
– Kūrybiškumas;
– Gimnazijos tradicijų puoselėjimas.
Jiezno gimnazija
awarded-etwinningx150
Bronzex150

Vizija

           Moderni ir saugi gimnazijos aplinka skatina asmeninį tobulėjimą ir pažangos siekius, bendruomenės kultūros kaitą.

Misija

       Sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinantį jų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, atitinkantį nuolat kintančios visuomenės poreikius; ugdyti savarankišką, kūrybišką ir kritiškai mąstančią asmenybę.

Kontaktai

Vytauto 42, Jieznas. LT-59427
(8-319) 57118
(8-319) 57118
mokykla@jieznas.prienai.lm.lt