Nominacijos

„Ak, iš meilės trupinio – teisybės kalnas“.
„Iš ankštos palėpės – saulės ruimas“.
Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas
žodis, daigas, paukštis ir gerumas.

                                         (Just.Marcinkevičius)

 

   Iš tiesų – kokie greiti esame piktam, teisiančiam žodžiui, ir kaip nedrąsiai kalasi pagyrimo ar padėkos daigas!.. Kažin kodėl greičiau pastebime neigiamus dalykus, o tai, kas gera, atrodo kaip įprasta, būtina kasdienės rutinos dalis. Bet juk pastebėtas geras darbas skatina atlikti dar geresnį, parodytas dėmesys didina pasitikėjimą savimi. Ypač, jei tai daroma viešai. Todėl tokia vertinga yra laikraščio ,,Gyvenimas“ iniciatyva organizuoti Padėkos šventę, kurios metu tradiciškai pagerbiami savo nuoširdžiais, kilniais darbais nusipelnę Birštono ir Prienų rajono žmonės. Mes, Jiezno gimnazijos bendruomenės nariai, tęsdami gražią laikraščio šventės ir jos išvakarėse vykusios tarptautinės ,,Ačiū“ dienos tradiciją, širdingai dėkojame pastebėjusiems ir įvertinusiems mus – visų pirma, Gintautui Bartuliui, paramos ir labdaros fondo ,,Idėjų vartai“ vardu įteikusiam tris nominacijas ,,Už pilietiškumą“.  Fondas nominacijomis nusprendė pagerbti prisidėjusius prie buvusio Jiezno gimnazijos mokinio Deliano Palinausko, dabar Vilniaus universitete Chemijos fakultete studijuojančio nanotechnologijų ir medžiagotyros mokslus, ugdymo: Jiezno gimnazijos chemijos ir biologijos mokytoją metodininkę Joalitą Jurkevičienę, atradusią raktą į mokinio sėkmės kelią, bei visus kitus Deliano drąsintojus – Jiezno vaikų globos namų ir Jiezno gimnazijos bendruomenių narius.

   Šventėje gražiai paminėtas ir Jiezno vardo 525 metų sukakčiai skirtas žygis ,,Darsūniškis – Jieznas“, kurio iniciatoriai – Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius ir Lietuvos šaulių sąjungos Prienų 206-osios kuopos vadas, Jiezno gimnazijos istorijos vyr. mokytojas Sigitas Žalys.

   Bendri darbai suartina ir sujungia žmones, o darbų įvertinimas lai būna dar vienas žingsnis, grindžiantis kelią jiezniškių nuoširdžios tarpusavio bendrystės link.

 

Direktorė Neringa Zujienė