JG mokiniai Kašonių bendruomenėje

   Kovo 10 d. neformaliojo ugdymo būrelio „Apie gyvenimą linksmai“  mokiniai  buvo pakviesti iškilmingam Kovo 11-sios paminėjimui Kašonių bendruomenėje. Užbaigiant 2017 –uosius – Lietuvos piliakalniams skirtus metus ir artėjant Lietuvos valstybės šimtmečiui parengta meninė programa „Piliakalniai“ puikiai pritiko ir minint Nepriklausomybės dieną. Jiezno gimnazijos mokiniai muzikine etnokultūrine programa pasveikino Kašonių bendruomenę, o šeimininkai šiltai atsidėkojo būrelio vaikams. Dėkingi esame ir už pakvietimą, ir už dovanas bendruomenės pirmininkui D.Kabašinskui, bibliotekininkei D. Bajorienei. Džiaugiamės, kad mūsų pažiūrėti susirinko ne tik gausus kašoniškių būrys, bet atvažiavo ir kai kurie tėveliai. Džiaugiamės, kad mūsų parengtos programos jau būna įvertinamos ir kaip edukacinės.

   Dėkojame mūsų ištikimai pagalbininkei, Jiezno KLC meno vadovei Ingridai Valentienei. Ir nuoširdžiai didžiuojuosi savo visais būrelio nariais, kurie net ir ekstremaliomis sąlygomis (pavyzdžiui, kam nors susirgus), geba pavaduoti vieni kitus, vieni kitiems pagelbėti.

Būrelio vadovė Ramutė Bubnienė