Mokytojo padejėjas

 

Irena Skulščienė
8 647 12654

Mokytojo padėjėjas – padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.

Padejėjas dirba:

  • su mokiniu, bendraudamos su mokytoju auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir padeda mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, ir užsirašyti mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.

 

Darbo laikas:
Pirmadienis 7.45 – 15.45
Antradienis 7.45 – 15.45
Trečiadienis 7.45 – 15.45
Ketvirtadienis 7.45 – 15.45
Penktadienis 7.45 – 15.45