Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos specialisto veikla:

  • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
  • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.;
  • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
  • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
  • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir informacijos apibendrinimas;
  • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. ) paplitimo nustatymas;
  • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Darbo laikas:
Antradienis 8.00 – 16.45
Ketvirtadienis 8.00 – 16.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45