OLWEUS patyčių prevencijos programa

   Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Prienų r. Jiezno gimnazija dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos
programoje (OPPP).

   Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į
jas reaguoti.
   Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus,
daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programa sėkmingai
taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto
tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto
prevencijos programų pasaulyje. Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus programoje
dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%; pagerėjo tvarka klasėse ir
išryškėjo pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu. OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo
lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.

   OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai:

1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas
reaguoti.

   OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių
programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

   OPPP veiklos gimnazijoje:

 Įsteigtas Patyčių prevencijos koordinavimo komitetas;
 Paskirti Mokymosi ir Supervizijų grupių vadovai;
 Reguliariai rengiami Mokymosi ir Supervizijų grupių susitikimai;
 Vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.
 Įvestos Gimnazijoje taisyklės prieš patyčias;
 Įtraukiami tėvai ir bendruomenės nariai.

   Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias

1. Mes nesityčiosime iš kitų.
2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje
ir/arba namuose.

   Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos mokykloje
kūrimo.