• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427

Mėnesio veiklos planai

2018 metai

Strateginiai veiklos planai

Renginių planai