Novatariškas ugdymas

Skelbiama „Erasmus+“ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ mokymosi mobilumo dalyvių atranka


      Įgyvendinant Švietimo skyriaus koordinuojamą Erasmus+ programos KA1 projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046930 „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ skelbiama mokymosi mobilumo dalyvių atranka.

      Projekto įgyvendinimo metu Prienų rajono mokyklų vadovai ir anglų kalbos mokytojai gali pateikti paraišką dalyvauti 5–6 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose:

            - Ispanijoje (ugdymo (si) proceso pokyčių valdymo tema, 2019 m. balandžio mėn.);
            - Nyderlanduose (šiuolaikinių technologijų (IKT) taikymo kalbų mokyme tema, 2019 m. gegužės mėn.);
            - Maltoje (šiuolaikinio anglų kalbos dėstymo arba kalbos mokymosi pradinėse klasėse tema, 2019 m. birželio mėn.).

      Paraiškos priimamos iki vasario 20 d. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 319 61137, el. p. renata.pavlaviciene@prienai.lt

Informacija apie atrankos kriterijus ir organizavimą

Paraiškų forma WORD formatu - 1 priedas
Paraiškų forma WORD formatu - 2 priedas