„Projektų veiklų sklaida“

    Prienų r. Jiezno gimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta 146 301,00 eurų dotacija.

    Šį projektą įgyvendina konsorciumas – visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai-darželiai. Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio–2022 m. birželio mėn. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas mokyklų darbuotojams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių šioje srityje, susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi. Projekto veiklomis mokyklų emocinė aplinka bus gerinama dviem aspektais: emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje. Todėl 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins kasdienėje praktikoje savo mokyklose. 

,,ERASMUS+'' mobilumo dalyvių atranka

Švietimo vadyba ir lyderystė mokykloje

   Prienų r. Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė kartu su kitais Prienų rajono švietimo įstaigų vadovais 2022 m. gegužės 14 – 22 d. mokėsi ir sėmėsi patirties dalyvaudama stažuotėje Graikijoje, Kalamatos mieste. Stažuotės tema „Švietimo vadyba ir lyderystė mokykloje“ (Educational Management and School Leadership). Praktinis mokymasis vyko įgyvendinant Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“.

   Stažuotės metu analizuoti švietimo vadybos principai ir pasidalintosios lyderystės galimybės, sisteminio požiūrio į pokyčių valdymą aspektai. Praktiškai išbandytos pozityvaus vadovavimo ir pokyčių valdymo strategijos. Vadovai lankėsi Kalamatos gimnazijoje Nr. 6, kurioje susipažinta su ugdymo(si) aplinkomis, Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemų skirtumais ir panašumais. Bendrauta su gimnazijos pedagogais, analizuota ugdymo turinio specifika.

Parengė N. Zujienė