Evelina Tiščenkienė

PSICHOLOGAS
Mob. Nr. 8 629 42081

Psichologo funkcijos:
  • įvertina mokinių galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;
  • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko Gerovės komisijoje;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms problemoms spręsti;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
Darbo laikas:
Pirmadienis
8.00 – 19.00
Antradienis
8.00 – 19.00
Trečiadienis
8.00 – 14.30
Ketvirtadienis
8.00 – 12.30
Penktadienis
8.00 – 17.00
Pietauju:
12.00 – 12.30