Rasa Valatkaitė

SOCIALINIS PEDAGOGAS
Mob. Nr. +370 678 37933
El. paštas: rasa.valatkaite@jieznogimnazija.lt

Pirmadienis7:00 – 14:00
Antradienis7:00 – 15:00
Trečiadienis7:00 – 15:00
Ketvirtadienis7:00 – 15:00
Penktadienis7:00 – 14:30
Pietauju11:00 – 11:30

Socialinis pedagogas padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, lanko vaikus jų namuose.