• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427

Jiezno gimnazija - STEAM mokyklų tinkle!

   2019 m. kovo mėn. Gimnazija tapo kandidate į STEAM tinklo narius. Norėdama tapti STEAM tinklo nare, mokyklos STEAM komanda: užpildė STEAM tinklo mokyklos anketą; sukūrė mokyklos STEAM veiksmų planą, numatydama galimybes jį įgyvendinti; vienerius metus sėkmingai įgyvendino veiksmų planą. 2020 m. sausio mėn. gimnazija tapo visaverte STEAM tinklo nare.

Veiklos pavyzdžiai