Jiezno gimnazija - STEAM mokyklų tinkle!

   2019 m. kovo mėn. Gimnazija tapo kandidate į STEAM tinklo narius. Norėdama tapti STEAM tinklo nare, mokyklos STEAM komanda: užpildė STEAM tinklo mokyklos anketą; sukūrė mokyklos STEAM veiksmų planą, numatydama galimybes jį įgyvendinti; vienerius metus sėkmingai įgyvendino veiksmų planą. 2020 m. sausio mėn. gimnazija tapo visaverte STEAM tinklo nare.

Veiklos pavyzdžiai

Mokinių tiriamieji darbai

STEAM iššūkiai

   Gimnazijos STEAM komanda dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“) Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti: https://dose.ugdome.lt/