Stipendijos

Įsteigta vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXV laidos abiturientui Erikui Kandrotui

    Atkaklus ir nuoseklus tikslo siekimas – viena gerbtiniausių žmogaus savybių. Jiezno gimnazija džiaugiasi, kad būtent šiuo bruožu pasižymi 75 laidos abiturientas Erikas Kandrotas – šeštasis garbingos mokytojų I. ir V. Kantakevičių stipendijos nominantas. Nuo pat pirmosios klasės šis mokinys siekė kuo aukštesnių rezultatų: stropiai dirbo pamokose, atsakingai atliko namų užduotis, žinoma, nepriekaištingai lankė mokyklą – buvo pavyzdys ir bendraamžiams, ir jaunesniems. Erikas – ir vienas iš klasės lyderių: aktyvus, draugiškas, komunikabilus, pozityvus,  puikus komandos ar darbo grupės narys. Ko gero, šios priežastys lėmė, kad buvo išrinktas Mokinių parlamento prezidentu ir 2019-2021 m.m. garbingai ėjo pareigas: deramai atstovavo Gimnazijai rajono veiklose, mokiniams – Gimnazijos taryboje, inicijavo renginius, juos vedė. Smagu, kad Erikas – ne tik aktyvus mokinys, tačiau ir šaunus sportininkas: 2020 m. geriausiųjų krašto mokyklų sportininkų apdovanojimuose „Obuolys’2020“ jis įvardintas kaip geriausias Jiezno gimnazijos sportininkas.

    Taigi Erikas Kandrotas – jaunuolis, suprantantis išsilavinimo svarbą, į gyvenimą išsinešantis prasmingas šeimos ir mokyklos suformuotas vertybes. Jiezno gimnazija tikisi, kad galės juo didžiuotis.

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXIV laidos abiturientei Miglei Šimanskaitei

 

   2021–2022 m. m. Mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija atiteko Jiezno gimnazijos LXXIV laidos abiturientei Miglei Šimanskaitei. Kaip ir dera, tai viena geriausiai besimokančių ir aktyviausių gimnazijos mokinių, dvejus metus dirbusi Gimnazijos taryboje, trejus metus aktyviai dalyvavusi Mokinių parlamento veikloje. Tai drausminga, aktyvi, pareiginga mokinė, komunikabili, draugiška ir tolerantiška, sugebanti priimti kritiką, nestokojanti humoro jausmo, todėl mėgstama ir mokytojų, ir mokinių. Gražu, kad daugeliu klausimų Miglė turi nuomonę ir moka ją tinkamai – drąsiai bei kultūringai – išsakyti. Mergina sugeba aktyviai ir kūrybiškai dirbti komandoje, rasti kontaktą su bet kokiais komandos nariais. Ypač šilti M.Šimanskaitės santykiai su klasės vadove ir bendraklasiais: klasės draugai drąsiai kreipiasi į Miglę pagalbos, prireikus paaiškinti sunkesnę mokomojo dalyko temą, ji visada tarp lyderių, organizuojančių tradicinius mokyklos renginius – etnografinę vakaronę, Mokslo ir žinių šventę, Mokytojų dieną, Šimtadienio, Paskutinio skambučio ir  kitas šventes.  Sunku suskaičiuoti, kiek gimnazijos renginių Miglė vedė, keliuose mokyklos bei rajono konkursuose, olimpiadose, pilietinėse akcijose dalyvavo. Visus darbus ji stengiasi atlikti kiek gali geriau, atsakingai ir laiku.

   Miglė Šimanskaitė – gabi, darbšti ir motyvuota mokinė, o iš tokių mokinių išauga geri studentai ir puikūs pasirinktos srities specialistai. Tikimės, Migle, kad  ir ateityje Jiezno gimnazija Tavimi galės didžiuotis.

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXIII laidos abiturientei Monikai Vaitulionytei

   Šiais metais stipendija atiteko LXXIII laidos abiturientei Monikai Vaitulionytei.  Monika yra išskirtinė mokinė, pasižyminti ypatingu kruopštumu, nuolatiniu veržimusi  į priekį, lemiančiu tobulėjimą. Tai žmogus – lyderis: komunikabili,  iniciatyvi,  kūrybiška, puikiai gebanti strategiškai mąstyti, sąžininga, tolerantiška, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, impulsyvi, bet ekstremaliose situacijose mokanti priimti išmintingus sprendimus.  Mergina yra reikli sau, atsakinga, planingai ir ambicingai siekianti savo tikslų, ieškanti ir atrandanti  įvairių savirealizacijos būdų. Labai akivaizdus Monikos  atkaklumas ir noras tobulėti, ypač fizikos srityje: ji – aktyvi konferencijų, popiečių dalyvė, o rajoninėse fizikos olimpiadose nuo 8 klasės dalyvavo kasmet ir ne kartą užėmė prizines vietas. Tai reiškia, jog  mergina kryptingai dirbdama geba pasiekti geriausius rezultatus.

   Kaip žmogus, Monika švelni ir  jautri, spinduliuojanti vidine branda, inteligencija ir nuoširdumu.  Ko gero, šios jos savybės lemia tai, kad ji puikiai įvaldžiusi komandinio darbo specifiką, moka įsilieti į grupę ar jai vadovauti, spręsti problemas. Tokie mokiniai suteikia mokytojo darbui prasmę.

   Linkime Monikai būti iniciatyvia ir motyvuota  studente. Siek savo gyvenimo tikslų ir  tapk   Lietuvai  naudingu piliečiu!

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXII laidos abiturientei Emilijai Rudytei

   Didelė laimė, kad vis mažėjanti mūsų mokykla vis dėlto užaugina pasauliui gražių ir šviesių asmenybių. Viena iš tokių – šių metų dvyliktokė, LXXII laidos abiturientė Emilija Rudytė.

   Vienas iš ryškių Emilijos bruožų – gebėjimas suderinti akademinę ir popamokinę veiklas. Dešimt šios mergaitės mokyklinių metų praėjo besimokant dviejose ugdymo įstaigose – bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklose. Abiejose pasiekti aukšti rezultatai neatėjo patys: jų kaina – daug atkaklaus, kruopštaus, valingo triūso valandų. Dalyvavimą akademinėje veikloje liudija padėkos ir diplomai, o suskaičiuoti, kiek gimnazijos renginių daugelį metų puošė Emilijos muzikavimas, vedimas, vaidyba, vargu, ar įmanoma. Turint omenyje, kad jos šeima gyvena kaime, ūkiškai, o tai dar prideda darbų ir pareigų, akivaizdus Emilijos darbštumas ir atsakomybės pojūtis kelia pagarbą. Tikime, kad šį bruožą išsiugdžiusio jauno žmogaus neišgąsdins ir tolesnio gyvenimo sunkumai.

   Akademiniai rezultatai bei gebėjimas jų siekti – labai svarbu, tačiau dar svarbesnis žmogaus dvasinis pasaulis. Emilija – klasės lyderė, gebanti deramai bendrauti tiek su bendraklasiais, tiek su mokytojais ir administracija, tiek (kaip ilgametė gimnazijos Mokinių parlamento bei Gimnazijos Tarybos narė) kitais mokyklos mokiniais.  Emilijos autoritetas įgytas ne garsiu savo valios demonstravimu, o kukliai, santūriai, bet tvirtai išsakoma nuomone, atsakingai atliekamais darbais. Paperka šios mergaitės tolerancija ir šiltas rūpestingumas: visada, o ypač besirengiant didžiosioms mokyklinėms baigiamųjų metų progoms (Mokslo ir žinių dienai, Mokytojo dienai, Etnografinei vakaronei, Šimtadieniui, Paskutiniam skambučiui), ji buvo viena iš tų keleto, kurie vienijo klasę bendram darbui, gebėjo kūrybiškai pasirūpinti net smulkiausiomis detalėmis.  Ši savybė, ko gero, atėjusi iš šeimos: Vilija ir Romas Rudžiai gražiai augina 4 vaikus, Emilija – antroji, tad beveik vyriausia.

   Emilija Rudytė – dar viena brandi asmenybė, į gyvenimą žengianti pro Jiezno gimnazijos vartus.

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXI laidos abiturientui Raimundui Giedraičiui