Stipendijos

Įsteigta vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXIII laidos abiturientei Monikai Vaitulionytei

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXII laidos abiturientei Emilijai Rudytei

   Didelė laimė, kad vis mažėjanti mūsų mokykla vis dėlto užaugina pasauliui gražių ir šviesių asmenybių. Viena iš tokių – šių metų dvyliktokė, LXXII laidos abiturientė Emilija Rudytė.

   Vienas iš ryškių Emilijos bruožų – gebėjimas suderinti akademinę ir popamokinę veiklas. Dešimt šios mergaitės mokyklinių metų praėjo besimokant dviejose ugdymo įstaigose – bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklose. Abiejose pasiekti aukšti rezultatai neatėjo patys: jų kaina – daug atkaklaus, kruopštaus, valingo triūso valandų. Dalyvavimą akademinėje veikloje liudija padėkos ir diplomai, o suskaičiuoti, kiek gimnazijos renginių daugelį metų puošė Emilijos muzikavimas, vedimas, vaidyba, vargu, ar įmanoma. Turint omenyje, kad jos šeima gyvena kaime, ūkiškai, o tai dar prideda darbų ir pareigų, akivaizdus Emilijos darbštumas ir atsakomybės pojūtis kelia pagarbą. Tikime, kad šį bruožą išsiugdžiusio jauno žmogaus neišgąsdins ir tolesnio gyvenimo sunkumai.

   Akademiniai rezultatai bei gebėjimas jų siekti – labai svarbu, tačiau dar svarbesnis žmogaus dvasinis pasaulis. Emilija – klasės lyderė, gebanti deramai bendrauti tiek su bendraklasiais, tiek su mokytojais ir administracija, tiek (kaip ilgametė gimnazijos Mokinių parlamento bei Gimnazijos Tarybos narė) kitais mokyklos mokiniais.  Emilijos autoritetas įgytas ne garsiu savo valios demonstravimu, o kukliai, santūriai, bet tvirtai išsakoma nuomone, atsakingai atliekamais darbais. Paperka šios mergaitės tolerancija ir šiltas rūpestingumas: visada, o ypač besirengiant didžiosioms mokyklinėms baigiamųjų metų progoms (Mokslo ir žinių dienai, Mokytojo dienai, Etnografinei vakaronei, Šimtadieniui, Paskutiniam skambučiui), ji buvo viena iš tų keleto, kurie vienijo klasę bendram darbui, gebėjo kūrybiškai pasirūpinti net smulkiausiomis detalėmis.  Ši savybė, ko gero, atėjusi iš šeimos: Vilija ir Romas Rudžiai gražiai augina 4 vaikus, Emilija – antroji, tad beveik vyriausia.

   Emilija Rudytė – dar viena brandi asmenybė, į gyvenimą žengianti pro Jiezno gimnazijos vartus.

Vardinė mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendija LXXI laidos abiturientui Raimundui Giedraičiui