• 8 (319) 57118
 • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
 • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427

To Be Annaunced

Sveikatos priežiūros specialistas
Mob. Nr. 8 000 00000

 

Sveikatos specialisto veikla:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.;
 • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir informacijos apibendrinimas;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. ) paplitimo nustatymas;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Darbo laikas:

Pirmadienis11.10 – 14.35
Antradienis9.30 – 14.35
Trečiadienis10.50 – 14.35
Ketvirtadienis10.10 – 14.30
Penktadienis11.10 – 14.30