Prienų r. Jiezno gimnazijos

                                                             2017–2018 m. m. veiklos plano

                                                             priedas Nr. 3

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS

ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M.M.

 
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo
1. Gimnazijos paruošimas naujiems mokslo metams Rugpjūčio mėn. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
2. Naujos grupės įrengimas ikimokyklinio ugdymo skyriuje Rugpjūčio/rugsėjo  mėn. Darbininkai
3. Sporto įrenginių remontas Gimnazijos kieme Rugpjūčio mėn. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
4. Priešgaisrinės saugos priemonių (gesintuvų) patikra Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
5. Gimnazijos pastatų paruošimas šildymo sezonui Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
6. Gimnazijos aplinkos tvarkymas (lapų grėbimas) Spalio, lapkričio mėn. Darbininkai
7. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Zuikučių“ grupės WC durų ir nešvarių skalbinių laikymo vietos įrengimas Lapkričio/gruodžio mėn. Darbininkai
8. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus elektros instaliacijos remontas bei priežiūra Lapkričio/gruodžio mėn. Darbininkai
9. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vandentiekio,  personalo WC remontas Lapkričio/vasario mėn. Darbininkai
10. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus kai kurių patalpų  remontas (buvusi skalbykla, valgykla) Lapkričio mėn. Darbininkai
11. Stovo dviračių laikymui įrengimas Lapkričio/gruodžio mėn. Darbininkai
12. Gimnazijos teritorijos, sporto aikštelių ir jose esančių įrenginių priežiūra Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
13. Kabinetų, koridorių ir kitų patalpų smulkūs remonto darbai bei inventoriaus priežiūra, remontas Nuolat Darbininkai
14. Pagrindinių priemonių inventorizacija Lapkričio, gruodžio mėn. Inventorizacijos komisija
15. Darbuotojų  pagalbinių patalpų remontas Lapkričio, gruodžio mėn. Darbininkai
16. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus kai kurių patalpų  remontas (kabineto grindų remontas, keitimas, koridorius, salė) Sausio/gegužės mėn. Darbininkai
17. Mokyklos rūsyje įėjimo į katilinę įrengimas Vasario/gegužės mėn. Darbininkai
18. Mokyklos gėlynų, želdinių atnaujinimas Balandžio/ gegužės mėn. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
19. Elektros  instaliacijos priežiūra Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
20. Mokyklos lifto registravimas ir priežiūra Lapkričio mėn. ir nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
21. San. mazgų, vandentiekio, nuotekų sistemų priežiūra Nuolat Darbininkai
22. Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, įsigijimas Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
23. Aptarnaujančio personalo sveikatos pasitikrinimas Nuolat Administratorė
24. Viešųjų pirkimų organizavimas Nuolat Pirkimų organizatorius
25. Gaisrinės, darbų saugos instruktavimas Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
26. Kompiuterių priežiūra Nuolat IT sistemų administratorius
 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                                                                                                                     Algis Paltanavičius