Prienų r. Jiezno gimnazijos

                                                             2017–2018 m. m. veiklos plano

                                                             priedas Nr. 3

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS

ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M.M.

 

Eil. Nr.Priemonės pavadinimasDataAtsakingas asmuo
1.Gimnazijos paruošimas naujiems mokslo metamsRugpjūčio mėn.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
2.Naujos grupės įrengimas ikimokyklinio ugdymo skyriujeRugpjūčio/rugsėjo  mėn.Darbininkai
3.Sporto įrenginių remontas Gimnazijos kiemeRugpjūčio mėn.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
4.Priešgaisrinės saugos priemonių (gesintuvų) patikraRugsėjo mėn.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
5.Gimnazijos pastatų paruošimas šildymo sezonuiSpalio mėn.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
6.Gimnazijos aplinkos tvarkymas (lapų grėbimas)Spalio, lapkričio mėn.Darbininkai
7.Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Zuikučių“ grupės WC durų ir nešvarių skalbinių laikymo vietos įrengimasLapkričio/gruodžio mėn.Darbininkai
8.Ikimokyklinio ugdymo skyriaus elektros instaliacijos remontas bei priežiūraLapkričio/gruodžio mėn.Darbininkai
9.Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vandentiekio,  personalo WC remontasLapkričio/vasario mėn.Darbininkai
10.Ikimokyklinio ugdymo skyriaus kai kurių patalpų  remontas (buvusi skalbykla, valgykla)Lapkričio mėn.Darbininkai
11.Stovo dviračių laikymui įrengimasLapkričio/gruodžio mėn.Darbininkai
12.Gimnazijos teritorijos, sporto aikštelių ir jose esančių įrenginių priežiūraNuolatDirektoriaus pavaduotojas ūkiui
13.Kabinetų, koridorių ir kitų patalpų smulkūs remonto darbai bei inventoriaus priežiūra, remontasNuolatDarbininkai
14.Pagrindinių priemonių inventorizacijaLapkričio, gruodžio mėn.Inventorizacijos komisija
15.Darbuotojų  pagalbinių patalpų remontasLapkričio, gruodžio mėn.Darbininkai
16.Ikimokyklinio ugdymo skyriaus kai kurių patalpų  remontas (kabineto grindų remontas, keitimas, koridorius, salė)Sausio/gegužės mėn.Darbininkai
17.Mokyklos rūsyje įėjimo į katilinę įrengimasVasario/gegužės mėn.Darbininkai
18.Mokyklos gėlynų, želdinių atnaujinimasBalandžio/ gegužės mėn.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
19.Elektros  instaliacijos priežiūraNuolatDirektoriaus pavaduotojas ūkiui
20.Mokyklos lifto registravimas ir priežiūraLapkričio mėn. ir nuolatDirektoriaus pavaduotojas ūkiui
21.San. mazgų, vandentiekio, nuotekų sistemų priežiūraNuolatDarbininkai
22.Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, įsigijimasNuolatDirektoriaus pavaduotojas ūkiui
23.Aptarnaujančio personalo sveikatos pasitikrinimasNuolatAdministratorė
24.Viešųjų pirkimų organizavimasNuolatPirkimų organizatorius
25.Gaisrinės, darbų saugos instruktavimasNuolatDirektoriaus pavaduotojas ūkiui
26.Kompiuterių priežiūraNuolatIT sistemų administratorius

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                                                                                                                     Algis Paltanavičius