,,ERASMUS+'' mobilumo dalyvių atranka

   Kviečiame Prienų r. mokyklų vadovus ir mokytojus dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo dalyvių atrankoje

   Organizuojama „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000066084  mobilumo dalyvių atranka į kursus:

Eil. Nr. Kursai Vieta Dalyviai Preliminari kursų data
1. „Naujoji „Erasmus+“ programa 2021–2027: sėkmingo projekto jūsų mokyklai rengimas“   Italija (Florencija) Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui 2023 m. liepos mėn.
2. „STEM ugdymas: sąvokos, metodikos, įrankiai ir programos“   Austrija (Viena) STEM dalykų mokytojai 2023 m. birželio mėn.
3. „STEAM: naujas mokymo(si) būdas“   Ispanija (Sevilija) STEAM dalykų mokytojai 2023 m. birželio mėn.
4. „STEAM ugdymas ir verslumas“   Ispanija (Valensija) STEAM dalykų mokytojai 2023 m. birželio arba liepos mėn.
    Paraiškos dalyvauti atrankoje teikiamos iki gegužės 18 d. savo mokyklos atrankos komisijai.

    Kviečiame susipažinti su atrankos dokumentais:

    Atrankos tvarkos aprašas
    1 priedas
    2 priedas

    Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 319) 61138 arba el. paštu renata.pavlaviciene@prienai.lt