,,ERASMUS+'' mobilumo dalyvių atranka

Kviečiame Prienų r. mokyklų vadovus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo dalyvių atrankoje

 

Įgyvendinant „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-SCH-000005587 organizuojama mobilumo dalyvių atranka į numatytus kursus:

Eil. Nr.

Kursai

Vieta

Dalyviai

Preliminari kursų data

1.

Lyderystė ir projektų vadyba (naujoji „Erasmus+“ programa 2021–2027)

(Leadership and Project Management (the new Erasmus+ Programme 2021–2027“)

Vokietija

(Berlynas)

Mokyklų vadovai

2023 m. vasario mėn.

2.

Sumanus pažangos vertinimas ir įsivertinimas“

(„Intelligent Assessment and Evaluation“)

Prancūzija (Nica)

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2023 m. gegužės mėn.

3.

Motyvuokite savo mokinius tobulėjimą skatinančiu grįžtamuoju ryšiu“ („Motivate Your Students with Growth Mindset Feedback“)

Graikija (Atėnai)

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2023 m. balandžio mėn.

4.

Mokymo strategijos, tenkinančios visų mokinių įvairius poreikius“

(„Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students“)

Austrija (Viena)

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2023 m. kovo mėn.

5.

Specialieji ugdymosi poreikiai ir įtraukusis ugdymas“

(„Special Needs & Inclusive Education“)

Suomija

(Helsinkis)

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2023 m. balandžio mėn.

6.

Geriausia ikimokyklinio ugdymo mokytojams: Reggio Emilia požiūris (ugdymo filosofija ir pedagogika), Montessori metodas, edukacijos lauke ir daug daugiau“

(„The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more“)

Italija (Bolonija)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

2023 m. balandžio mėn.

Paraiškos dalyvauti atrankoje teikiamos iki kovo 1 d. Mokyklų direktoriai, ketinantys dalyvauti pasirinktuose kursuose, užpildytas paraiškas teikia mobilumo dalyvių atrankos komisijai el. paštu renata.pavlaviciene@prienai.lt, direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai – savo mokyklos atrankos komisijai.

Kviečiame susipažinti su atrankos dokumentais:

https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/692

Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 319) 61138 arba el. paštu renata.pavlaviciene@prienai.lt