vilte

7 kl. mokinė Viltė Guogytė

2020 m.
      Viltė energinga, sąžininga, žingeidi, stropi, motyvuota mokinė. Ji labai aktyviai dalyvauja ne tik klasės, Gimnazijos, bet ir rajoniniuose renginiuose, akcijose, konkursuose. Klasėje Viltė dažnai padeda draugams, aktyviai dalyvauja diskusijose, visada kupina idėjų, prisiima atsakomybę, telkia klasės draugus bendroms veikloms.

premija-1

Gimnazijos II kl. mokinys Aurimas Gudeliūnas

2020 m.
      Aurimas yra atsakingas mokinys, jam pavestas užduotis atlieka nuoširdžiai ir sąžiningai. Mokinys yra draugiškas, paslaugus, mandagus, aktyviai dalyvauja klasės ir Gimnazijos renginiuose. Mėgsta krepšinį. 2019-2020 m.m. pagerino beveik visų mokomųjų dalykų rezultatus.

Marija

Gimnazijos IV kl. mokinė Marija Alubauskaitė

2019 m.
      Marija Alubauskaitė jau antrus metus iš eilės padaro nemažą individualią pažangą. Ji motyvuotai siekia žinių bei intensyviai ir tikslingai ruošiasi karjerai, kurią sieja su menine raiška. Marija aktyviai dalyvauja klasės renginiuose, dažnai stengiasi gimnazijos veiklą įamžinti nuotraukose.

Liucijus

Gimnazijos II kl. mokinys Liucijus Taraškevičius

2019 m.
      Retas mokinys daro tokią akivaizdžią pažangą, kokią padarė Liucijus Taraškevičius. Prieš keletą metų buvęs nedrąsus, nelinkęs bendrauti, ne visada pavyzdingai lankęs pamokas, jis neįtikėtinai keičiasi. Jau pernai Liucijus buvo vienas iš keleto gimnazijos mokinių, įvardintų kaip padariusių ryškią pažangą. Jis noriai dalyvauja klasės gyvenime ir renginiuose, puikiai lanko, o jo praėjusių mokslo metų pažanga – beveik visas balas! Liucijus – pavyzdys kiekvienam mokiniui.

Justina

Gimnazijos II kl. mokinė Justina Lukoševičiūtė

2018 m.
      Justina aktyviai dalyvauja visose klasės veiklose, yra nuolatinė visų renginių, kurie vyksta gimnazijoje, dalyvė. Yra iniciatyvi, impulsyvi, draugiška, principinga, pareiginga ir teisinga, turinti savo tvirtą nuomonę asmenybė. Savanoriškai dalyvavo mokykloje vykusiame Konstitucijos egzamine, viktorinoje ,,Istorijos žinovas“ ir mokyklinėje istorijos olimpiadoje, dailės ir technologijų konkursuose, kuriuose buvo apdovanota padėkomis. Justina - gera sportininkė, todėl dalyvavo rajoninėse komandinėse kroso-estafečių varžybose ir kartu su gimnazijos komanda užėmė II vietą.

pazanga-1

Gimnazijos IV kl. mokinė Monika Taraškevičiūtė

2017 m.
      Monika yra atsakinga, jai pavestas užduotis atlieka nuoširdžiai ir sąžiningai, pagal galimybes dalyvauja klasės ir mokyklos renginiuose. Mokinė santūri, paslaugi; įsitikinusi sėkme, savanoriškai dalyvauja veiklose; esant reikalui, visada sutinka padėti, teikia pasiūlymus. 2016–2017 m. m. Monika sėkmingai pagerino beveik visų mokomųjų dalykų rezultatus. Sistemingai dirbdama, ji ne tik padarė individualią pažangą, bet ir įgavo pasitikėjimo savimi, tapo aktyvesnė.