Skaistė

Gimnazijos III klasės mokinė Skaistė Petravičiūtė

2022 m.
      Skaistė yra pareiginga, atsakinga, reikli sau ir kitiems mokinė. Užduotis atlieka nuoširdžiai ir sąžiningai, uoliai dalyvauja klasės, mokyklos ir visuomeniniuose renginiuose, reikalui esant, geranoriškai sutinka padėti. Ne veltui ši mokinė - aktyvi jaunoji šaulė. Džiugu, kad 2021-2022 m. m. Skaistė sėkmingai pagerino mokomųjų dalykų rezultatus. Nuoširdžiai ir sistemingai dirbdama, ji padarė individualią pažangą, įgijo dar daugiau pasitikėjimo savimi. Skaistė – pavyzdys mūsų gimnazijos mokiniams.

Gabrielius

Gimnazijos II klasės mokinys Gabrielius Urbštas

2022 m.
      Per praėjusius mokslo metus savo pažymių vidurkį Gabrielius pagerino daugiau nei vienu balu (1.12 balo). Ženkliai pagerėjo ir jo lankomumas: per visus mokslo metus be pateisinamos priežasties šis mokinys praleido tik 6 pamokas. Džiugina geranoriškas ir kultūringas Gabrieliaus elgesys pamokų ir pertraukų metu - gal todėl pagerėjo ir santykiai su bendraklasiais. Mokinys aktyvus, noriai įsitraukia į klasės ir gimnazijos renginius. Gražu, kad jis turi tvirtą nuomonę, yra teisingas ir principingas. Gabrielius - puikus sportininkas: aktyviai dalyvauja klasės ir gimnazijos sportinėje veikloje, suburia klasės komandą įvairioms varžyboms. Manome, kad pažangos premija dar labiau motyvuos Gabrielių siekti geresnių mokslo rezultatų.

Edvinas_Kelmelis

Gimnazijos IV klasės mokinys Edvinas Kelmelis

2021 m.
      Edvinas Kelmelis, IV klasės mokinys, visada pasižymėjo ypatingu draugiškumu, paslaugumu, kultūringu ir taktišku elgesiu tiek su bendraklasiais, tiek ir su mokytojais bei kitais gimnazijos bendruomenės nariais. Be jo energingo dalyvavimo neapsieina joks klasės renginys. Praėjusiais mokslo metais šis mokinys padarė ir didžiulę mokymosi pažangą: metinių įvertinimų vidurkis, lyginant su dešimta klase, pagerėjo net 1,5 balo. Tai - kantraus ir stropaus darbo rezultatas. Edvinas – pavyzdys ne tik jaunesniems šeimos nariams, bet ir visiems Jiezno gimnazijos mokiniams.

Lukas_Valenta

Gimnazijos IV klasės mokinys Lukas Valenta

2021 m.
      Lukas Valenta – IVg klasės mokinys, per praėjusius mokslo metus padaręs neįtikėtiną pažangą: 2020-2021 m.m. jo pažymių vidurkis net 2 balais didesnis už 2019-2020 m.m. vidurkį. Luko požiūris į mokymąsi tapo daug brandesnis, ženkliai pagerėjo ir lankomumas. Jis – ilgametis klasės seniūnas, atsakingai atliekantis šias pareigas, gebantis telkti bendraklasius įvairiai veiklai, ją organizuoti. Be šio mokinio neapsieina ir gimnazijos renginiai: gerai išmanydamas informacines technologijas, Lukas yra nuolatinis vaizdinės medžiagos montuotojas, renginių garso operatorius.

vilte

7 kl. mokinė Viltė Guogytė

2020 m.
      Viltė energinga, sąžininga, žingeidi, stropi, motyvuota mokinė. Ji labai aktyviai dalyvauja ne tik klasės, Gimnazijos, bet ir rajoniniuose renginiuose, akcijose, konkursuose. Klasėje Viltė dažnai padeda draugams, aktyviai dalyvauja diskusijose, visada kupina idėjų, prisiima atsakomybę, telkia klasės draugus bendroms veikloms.

premija-1

Gimnazijos II kl. mokinys Aurimas Gudeliūnas

2020 m.
      Aurimas yra atsakingas mokinys, jam pavestas užduotis atlieka nuoširdžiai ir sąžiningai. Mokinys yra draugiškas, paslaugus, mandagus, aktyviai dalyvauja klasės ir Gimnazijos renginiuose. Mėgsta krepšinį. 2019-2020 m.m. pagerino beveik visų mokomųjų dalykų rezultatus.

Marija

Gimnazijos IV kl. mokinė Marija Alubauskaitė

2019 m.
      Marija Alubauskaitė jau antrus metus iš eilės padaro nemažą individualią pažangą. Ji motyvuotai siekia žinių bei intensyviai ir tikslingai ruošiasi karjerai, kurią sieja su menine raiška. Marija aktyviai dalyvauja klasės renginiuose, dažnai stengiasi gimnazijos veiklą įamžinti nuotraukose.

Liucijus

Gimnazijos II kl. mokinys Liucijus Taraškevičius

2019 m.
      Retas mokinys daro tokią akivaizdžią pažangą, kokią padarė Liucijus Taraškevičius. Prieš keletą metų buvęs nedrąsus, nelinkęs bendrauti, ne visada pavyzdingai lankęs pamokas, jis neįtikėtinai keičiasi. Jau pernai Liucijus buvo vienas iš keleto gimnazijos mokinių, įvardintų kaip padariusių ryškią pažangą. Jis noriai dalyvauja klasės gyvenime ir renginiuose, puikiai lanko, o jo praėjusių mokslo metų pažanga – beveik visas balas! Liucijus – pavyzdys kiekvienam mokiniui.

Justina

Gimnazijos II kl. mokinė Justina Lukoševičiūtė

2018 m.
      Justina aktyviai dalyvauja visose klasės veiklose, yra nuolatinė visų renginių, kurie vyksta gimnazijoje, dalyvė. Yra iniciatyvi, impulsyvi, draugiška, principinga, pareiginga ir teisinga, turinti savo tvirtą nuomonę asmenybė. Savanoriškai dalyvavo mokykloje vykusiame Konstitucijos egzamine, viktorinoje ,,Istorijos žinovas“ ir mokyklinėje istorijos olimpiadoje, dailės ir technologijų konkursuose, kuriuose buvo apdovanota padėkomis. Justina - gera sportininkė, todėl dalyvavo rajoninėse komandinėse kroso-estafečių varžybose ir kartu su gimnazijos komanda užėmė II vietą.

pazanga-1

Gimnazijos IV kl. mokinė Monika Taraškevičiūtė

2017 m.
      Monika yra atsakinga, jai pavestas užduotis atlieka nuoširdžiai ir sąžiningai, pagal galimybes dalyvauja klasės ir mokyklos renginiuose. Mokinė santūri, paslaugi; įsitikinusi sėkme, savanoriškai dalyvauja veiklose; esant reikalui, visada sutinka padėti, teikia pasiūlymus. 2016–2017 m. m. Monika sėkmingai pagerino beveik visų mokomųjų dalykų rezultatus. Sistemingai dirbdama, ji ne tik padarė individualią pažangą, bet ir įgavo pasitikėjimo savimi, tapo aktyvesnė.