Prienų r. Jiezno gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir Prienų rajono savivaldybės bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

   Tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

   Dalyvaudama projekte, Jiezno gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2020-2021 m.m. ir 2021-2022 m.m.

   Tikslas: Siekti kiekvieno mokinio pažangos, diegiant savivaldų ir patyriminį ugdymą.

   Uždaviniai:
  1. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai;
  2. Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
   „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.