Prienų r. Jiezno gimnazijos komanda, įgyvendinanti projektą „Informatika pradiniame ugdyme“

  • Neringa Zujienė – direktorė, komandos vadovė;
  • Danutė Acuvienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
  • Ramutė Bubnienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
  • Roma Kandrotienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
  • Živilė Valatkienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja, narė;
  • Laima Arbačiauskienė – kompiuterijos mokytoja metodininkė, narė;
  • Marius Valečka – informacinių technologijų sistemų administratorius, narys.

Apie projektą „Informatika pradiniame ugdyme“

    Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau.

    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Šio projekto tikslas buvo sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 metų vasaros jį išbandyti dešimtyje mokyklų.

    Mokyklų dešimtukas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, kūrė ir išbandė mokomąją medžiagą, teikė siūlymus dėl informatikos ugdymo turinio ir bendrosios programos projekto, dalijosi gerąja patirtimi.

    Ugdymo plėtotės centras vykdo projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, bus įgyvendinama veikla ,,Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai).

    2018 m. rudenį Prienų r. Jiezno gimnazija dalyvavo atrankoje ir pateko tarp papildomai atrinktų 90 pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų.  Gimnazijos komanda kartu su 10 jau dalyvavusių mokyklų, ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbando ir kuria integruotą informatikos turinį.

Mokinių darbai