• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427
Menu
Įdomu ir vertintina ..
     Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. – E. G. Habardas.
Įdomu ir vertintina ..
     Vaikai panašūs savo naivumu ir paprastumu. Visi žmonės, sulaukę 20 metų, būtų garsūs mokslininkai, menininkai, išradėjai, jeigu neprisloptų vaikiškas nepasotinamas domėjimasis aplinkiniu pasauliu ir būtų kaupiamos bei gilinamos turimos žinios. – K. Čiukovskis.

Augti žmogumi – auginti žmogų !

Apie mus

Jiezno mokyklos įkurta dar 1793 m. 2006 m. kovo 9 d. vidurinė mokykla tampa gimnazija. Šiuo metu čia dirba 40 pedagoginių darbuotojų, o nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio diriguoja direktorė Neringa Zujienė.​

Vertybės

Asmeninė ūgtis;
Bendravimas ir bendradarbiavimas;
Tolerancija;
Kūrybiškumas;
Gimnazijos tradicijų puoselėjimas.

Vizija

Moderni ir saugi gimnazijos aplinka skatina asmeninį tobulėjimą ir pažangos siekius, bendruomenės kultūros kaitą.​

Misija

Sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal ugdymo programas, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį nuolat kintančios visuomenės poreikius; ugdyti savarankišką, kūrybišką ir kritiškai mąstančią asmenybę.

Sekite facebook svetainėje:

Rekomenduojame aplankyti:

Valstybės mokslo švietimas

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 42, Jieznas, LT-59427, Prienų raj. sav. Tel/faks. (8-319) 57 118.
E.p. mokykla@jieznas.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190881450

© 2019  Jiezno gimnazija